نظارت بر توزیع محصولات کشاورزی گیلان

نظارت بر توزیع محصولات کشاورزی گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: اعضای قرارگاه امنیت غذایی گیلان همزمان با سراسر کشور بر تولید و توزیع مواد غذایی در استان نظارت می‌کنند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی امروز خبر داد: قرار گاه امنیت غذایی در گیلان همزمان با سراسر کشور راه اندازی شده و این قرار گاه بر تامین و تولید محصولات کشاورزی